Przedańska Justyna, Suwaj Robert, Wprowadzanie modelu reformatoryjnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym - uwagi na tle orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych

Artykuły
Opublikowano: ST 2019/6/9-23
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Wprowadzanie modelu reformatoryjnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym - uwagi na tle orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych

Zmiany dotyczące wydawania decyzji kasacyjnych – zarówno dokonane w roku 2011, jak i w roku 2017 – zakładają odejście od modelu kasacyjnego postępowania odwoławczego na rzecz modelu reformatoryjnego. Jest to podstawowy element zwiększenia dynamiki postępowań poprzez skrócenie czasu ich prowadzenia. Prezentowane rozważania stanowią próbę oceny wpływu dwóch ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego modyfikujących konstrukcję prawną decyzji kasacyjnej na działalność orzeczniczą samorządowych kolegiów odwoławczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX