May Joanna, Wpływ zmian normujących postępowanie uproszczone na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych (wybrane zagadnienia)

Artykuły
Opublikowano: PPC 2021/3/384-397
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wpływ zmian normujących postępowanie uproszczone na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych (wybrane zagadnienia)

Słowa kluczowe: postępowanie uproszczone, postępowanie odrębne, proces cywilny, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych

1.Uwagi wprowadzające

Ostatnia duża nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r. dokonała kilku istotnych zmian, które – jak należy się spodziewać – nie pozostaną bez wpływu na przebieg postępowania uproszczonego, jak np. wprowadzenie instytucji „świadka – eksperta”, rezygnacja z urzędowych formularzy, możliwość ograniczenia uzasadnienia wyroku w sprawach o wartości przedmiotu sporu do tysiąca złotych do wyjaśnienia podstawy prawnej (art. 5058 § 4 k.p.c. ) . Do najważniejszych zmian z pewnością można zaliczyć poszerzenie zakresu przedmiotowego postępowania uproszczonego oraz dopuszczalność przeprowadzenia w tym postępowaniu dowodu z opinii biegłego.

Ustawodawca dostrzegł zalety tego postępowania, podając w uzasadnieniu projektu ustawy z 4.07.2019 r., że praktyka wskazuje pozytywny wpływ przepisów o postępowaniu uproszczonym na jego sprawność . Zaważyło to z pewnością na decyzji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX