Wpływ ustanowienia służebności na podmiot i stawkę podatku od nieruchomości - OpenLEX

Wityńska Paulina, Wpływ ustanowienia służebności na podmiot i stawkę podatku od nieruchomości

Artykuły
Opublikowano: FK 2021/6/40-47
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wpływ ustanowienia służebności na podmiot i stawkę podatku od nieruchomości

Prawo cywilne wywiera duży wpływ na prawo podatkowe, tworząc podstawy do powstania obowiązku podatkowego. Uregulowane w Kodeksie cywilnym służebności mogą oddziaływać na podmiot oraz stawkę podatku od nieruchomości. Celem artykułu jest przedstawienie owych zależności oraz wątpliwości interpretacyjnych w aspekcie odniesienia instytucji prawa cywilnego do przepisów podatku od nieruchomości jako najważniejszego źródła dochodów gmin.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX