Łukowiak Bartosz, Wpływ stosowania niektórych instytucji prawnopodatkowych na odpowiedzialność za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

Artykuły
Opublikowano: PP 2020/11/47-52
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wpływ stosowania niektórych instytucji prawnopodatkowych na odpowiedzialność za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobów, w jakie ustawodawca reguluje wpływ niektórych rozstrzygnięć organów podatkowych na odpowiedzialność karną skarbową. Na przykładzie analizy regulacji dotyczącej wydawania decyzji o umorzeniu zaległości podatkowej oraz rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku wskazano, że z uwagi na jedynie wybiórcze unormowanie związków pomiędzy postępowaniem podatkowym a postępowaniem w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe może obecnie dochodzić do wydawania rozstrzygnięć niespójnych, a przez to niesprawiedliwych. Zostały również zaprezentowane możliwe mechanizmy eliminowania dostrzeżonych sprzeczności istniejące de lege lata, jak również sformułowano wnioski de lege ferenda.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX