Kukuła Zygmunt, Wpływ przestępstwa na akty administracyjne

Artykuły
Opublikowano: ST 2013/1-2/137-148
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wpływ przestępstwa na akty administracyjne

Artykuł nawiązuje do problematyki ingerencji przepisów prawa karnego materialnego w prowadzone postępowania administracyjne. Kodeks karny znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy wcześniejsze popełnienie przestępstwa będzie oddziaływać na załatwienie sprawy administracyjnej, jak też w przypadkach, gdy dopiero w toku postępowania dojdzie do złamania norm prawnokarnych. Autor wskazuje konkretne przepisy kodeksu karnego, najczęściej znajdujące zastosowanie w takich sytuacjach; do popełnienia przestępstwa dochodzi na etapie gromadzenia dowodów służących wydaniu rozstrzygnięcia i przybiera to postać fałszowania dokumentów oraz składania fałszywych zeznań. Autor poświęca także uwagę decyzji administracyjnej, z wydaniem której może wiązać się popełnienie przestępstwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX