Czerkawski Jarosław, Szyszka Anna, Wpływ obowiązku zachowania postu w Wielki Piątek i Środę Popielcową na sytuację prawną jednostki

Artykuły
Opublikowano: PPP 2018/7-8/75-83
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Wpływ obowiązku zachowania postu w Wielki Piątek i Środę Popielcową na sytuację prawną jednostki

Zagadnienie postu i jego praktykowanie stanowi istotny element życia chrześcijańskiego. Post w sensie teologiczno-etycznym jest powstrzymywaniem się od jedzenia. Stoją za tym motywy religijno-moralne. Post jest także wyrazem postawy pokutnej. Przestrzeganie i zachowanie postu są przejawem przemiany duchowej i aktem cnoty . Post przez zewnętrzną postawę powstrzymywania się od pokarmów mówi o wewnętrznej dyspozycji człowieka. Praktyka postu jest znakiem więzi z cierpiącym Chrystusem . Prześledzimy w naszych rozważaniach tradycję biblijną pierwszych wyznawców Chrystusa oraz co na temat postu mówi współcześnie Kościół.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX