Wpływ nowej regulacji rękojmi przy sprzedaży (art. 556(1) k.c.) na definicję wady fizycznej prawa udziałowego - uwagi w świetle... - OpenLEX

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Wpływ nowej regulacji rękojmi przy sprzedaży (art. 556(1) k.c.) na definicję wady fizycznej prawa udziałowego - uwagi w świetle zmian kodeksu cywilnego wprowadzonych ustawą z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta

Artykuły
Opublikowano: PPH 2015/12/5-11
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wpływ nowej regulacji rękojmi przy sprzedaży (art. 556(1) k.c.) na definicję wady fizycznej prawa udziałowego - uwagi w świetle zmian kodeksu cywilnego wprowadzonych ustawą z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta

W świetle dotychczasowych przepisów kodeksu cywilnego wątpliwości budziło, czy prawo podmiotowe, będące przedmiotem świadczenia w umowie sprzedaży, może być obarczone wadą fizyczną. Nowa regulacja definicji wady fizycznej rzeczy sprzedanej, zawarta w art. 5561 k.c., wprowadzona ustawą z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta , wspiera interpretację na rzecz możliwości istnienia wady fizycznej w przypadku sprzedaży majątkowych praw podmiotowych innych niż własność. Przepisy o wadzie fizycznej należy stosować wprost lub odpowiednio w umowach sprzedaży zarówno rzeczy, jak i praw.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX