Rulka Marcin, Wpływ dorobku Komisji Weneckiej na prawodawstwo krajowe

Artykuły
Opublikowano: EPS 2016/5/4-10
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wpływ dorobku Komisji Weneckiej na prawodawstwo krajowe

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza wpływu opinii Komisji Weneckiej (dalej jako KW lub komisja) na prawodawstwo państw będących jej członkami. Formalnie niewiążąca opinia, jak się okazuje, może mieć bowiem wpływ na krajowe rozwiązania prawne, nawet w przypadku jej zignorowania przez państwo, do którego jest skierowana. Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, orzecznictwo sądowe (szczególnie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dalej jako ETPCz) coraz częściej powołuje się na opinie KW, szczególnie te dotyczące problematyki wyborczej. Po drugie, Rada Europy oraz Unia Europejska, których wszyscy członkowie są jednocześnie członkami komisji, powołując się na opinie tego organu w procedurze oceny praworządności, w pewnym stopniu je sankcjonując. Przykładem tego są ostatnie działania podejmowane na forum tych organizacji odnośnie do Węgier oraz Polski.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX