Grzegorczyk Filip, Walasek-Walczak Urszula, Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda czy podatek?

Artykuły
Opublikowano: PPP 2012/2/72-81
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda czy podatek?

1.Wprowadzenie

Ustawę o oprocentowaniu kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa uchwalono 19 lipca 1991 r. . Ustawa ta obowiązywała do roku 1996, kiedy to przyjęto z kolei ustawę z 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa . Ustawa ta nie jest regulacją szczególnie obszerną (zawiera jedynie 9 artykułów), jakkolwiek jej znaczenie może być istotne zarówno z punktu widzenia gospodarki finansowej niektórych podmiotów, jak i z punktu widzenia budżetu państwa. Trzeba wskazać, że ustawa ta koresponduje z innymi aktami normatywnymi, które nakazują lub pozwalają spółkom na wydatkowanie określonych środków finansowych. Z jednej strony należy bowiem zwrócić uwagę na sferę prawnopodatkową funkcjonowania spółek, przejawiającą się w obowiązywaniu ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych . Z drugiej strony konieczne jest także odniesienie się do instytucji dywidendy uregulowanej w przepisach Kodeksu spółek handlowych . Oba wymienione...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX