Grykiel Jarosław, Wniesienie aportu do spółki z o.o.

Artykuły
Opublikowano: PPH 2014/4/46-50
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wniesienie aportu do spółki z o.o.

Atrakcyjność spółek kapitałowych przejawia się przede wszystkim w wyłączeniu odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Spółki takie odpowiadają za swoje zobowiązania, co do zasady, jedynie własnym majątkiem. Majątek spółki kapitałowej stanowią m.in. wkłady wniesione przez wspólników przy zawiązaniu spółki lub w ramach pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego. W przypadku wkładów pieniężnych w praktyce nie występują istotne problemy związane z ich wniesieniem do spółki. Natomiast wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportów) do spółki kapitałowej wiąże się w praktyce z wieloma trudnościami, które jak dotąd nie zostały jednoznacznie rozstrzygnięte ani w doktrynie, ani w orzecznictwie. Dotyczy to zwłaszcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której regulacja poświęcona temu zagadnieniu jest niezbyt precyzyjna i z pewnością mniej rozwinięta niż w przypadku spółki akcyjnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX