Radecki Gabriel, Właściwość rzeczowa w sprawach zezwoleń dotyczących zbierania oraz przetwarzania odpadów

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2016/3/51-64
Autor:
Rodzaj: artykuł

Właściwość rzeczowa w sprawach zezwoleń dotyczących zbierania oraz przetwarzania odpadów

  1.  Opracowanie dotyczy w istocie regulacji art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach , która określa właściwość organów administracji publicznej w sprawach wskazanych w tytule. Najpierw przybliża ono pojęcia występujące w treści tego przepisu, tj. zbieranie i przetwarzanie odpadów, a także problematykę rodzajów zezwoleń oraz innych decyzji administracyjnych, które do tej działalności się odnoszą. Po tych uwagach wprowadzających następuje zasadnicza część rozważań, poświęcona przesłankom, jakie zgodnie z art. 41 ust. 3, 4 i 6 u.o. wyznaczają właściwość poszczególnych organów, czyli kolejno: starosty, marszałka województwa oraz regionalnego dyrektora ochrony środowiska. W większości koncentrują się one wokół kwestii związanych z tym drugim organem, gdyż w jego przypadku wspomniane przesłanki są najbardziej rozbudowane i budzą największe wątpliwości interpretacyjne.

2. W świetle definicji ustawowych zamieszczonych w art. 3 ust. 1u.o. zbieranie odpadów oraz ich przetwarzanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX