Brzezicki Tomasz, Morawski Wojciech, Właściwość organu w sprawach zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych - wybrane zagadnienia

Artykuły
Opublikowano: PP 2010/10/22-28
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Właściwość organu w sprawach zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych - wybrane zagadnienia

Ustalenie właściwości organu ma fundamentalne znaczenie dla czynności podejmowanych w toku postępowania podatkowego, egzekucyjnego i zabezpieczającego. Naruszenie przepisów o właściwości powoduje nieważność wydanego rozstrzygnięcia, co zostało uregulowane zarówno w art. 247 § 1 pkt 1 o.p. , jak i w przepisie art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a. , który znajduje odpowiednie zastosowanie w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Konsekwencje podejmowania działań z naruszeniem przepisów o właściwości często nie ograniczają się jedynie do publicznoprawnej sfery działania organów administracji publicznej, lecz mogą także wywoływać konsekwencje odszkodowawcze. Mają więc ważkie znaczenie w zakresie prawidłowości działań administracji w związku z dokonanym zabezpieczeniem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX