Węgrzynowski Łukasz, Wierzycielska kara umowna

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/6/99-111
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wierzycielska kara umowna

Słowa kluczowe: kara umowna, miarkowanie kary umownej, wierzyciel, obowiązki wierzyciela, swoboda umów, szkoda, odszkodowanie

1.Zagadnienia wstępne

Kara umowna jest konstrukcją prawną, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem praktyki kontraktowej. Umożliwia proste i skuteczne zabezpieczenie interesów stron umowy, zaś elastyczna konstrukcja daje szansę na optymalne dostosowanie do potrzeb występujących w konkretnej relacji kontraktowej. Te pozytywne aspekty nie mogą jednak przysłonić zagrożeń, jakie łączą się z posługiwaniem się karą umowną. Duże zainteresowanie praktyki w połączeniu z elastycznym charakterem konstrukcji oznacza stałe testowanie granic swobody stron w posługiwaniu się karą umowną. Trudno tu oprzeć się wrażeniu, że wyjściowa koncepcja kary umownej, leżąca u podstaw regulacji z art. 483–484 Kodeksu cywilnego , staje się zbyt wąska względem potrzeb pojawiających się w praktyce kontraktowej. Jednocześnie nie wydaje się wskazana akceptacja pełnej swobody stron w tym zakresie. Takie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX