Adamiak Jan, Wieloletnia prognoza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami lokalnymi

Artykuły
Opublikowano: FK 2012/1-2/73-80
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wieloletnia prognoza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami lokalnymi

Zagadnienie wieloletniej prognozy finansowej było już przedmiotem rozważań zarówno prawników, jak i ekonomistów, głównie na łamach „Finansów Komunalnych”. Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie jej przydatności w zarządzaniu finansami lokalnymi oraz przedstawienie pierwszych doświadczeń w konstruowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego prognoz finansowych i ich realnej użyteczności dla rozwoju społeczności lokalnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX