Adamus Rafał, Wezwanie do zapłaty co do roszczeń spornych pomiędzy przedsiębiorcami a przestępstwo usiłowania oszustwa

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2024/3/25-37
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wezwanie do zapłaty co do roszczeń spornych pomiędzy przedsiębiorcami a przestępstwo usiłowania oszustwa

Streszczenie

Celem niniejszego studium jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy skierowanie przez przedsiębiorcę względem innego przedsiębiorcy wezwania do zapłaty, co do roszczeń spornych, podlega kwalifikowaniu jako przestępstwo usiłowania oszustwa. Zwrócić należy uwagę, że przedsiębiorca, co do roszczenia spornego ma prawo do sądu. Prawo to jest gwarantowane konstytucyjnie. Z kolei wezwanie do zapłaty jest uprzednim, koniecznym warunkiem do złożenia pozwu zapłatę. Ponadto windykacja przymusowa wierzytelności (nawet spornej) jest usprawiedliwioną czynnością zachowawczą właściciela.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX