Sanetra Walerian, Ważność wyborów w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Artykuły
Opublikowano: PS 2012/7-8/7-23
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ważność wyborów w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

1.

Konstytucja RP rozstrzyga kwestie dotyczące stwierdzenia ważności wyborów w odniesieniu do wyborów do Sejmu i Senatu oraz w odniesieniu do wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto normuje kwestie stwierdzania ważności referendum. W myśl art. 101 Konstytucji RP, ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza Sąd Najwyższy, przy czym wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyborów, na zasadach określonych w ustawie.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa ustawa (art. 100 ust. 3 Konstytucji RP). Natomiast zgodnie z jej art. 129, Sąd Najwyższy stwierdza również ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej. Także w tym przypadku wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyboru, na zasadach określonych w ustawie. Ponadto w art. 129 ust. 3przewidziano, że w razie stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej przeprowadza...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX