Burdzik Marcin, Warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec sprawcy z zaburzeniami osobowości

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/6/82-98
Autor:
Rodzaj: artykuł

Warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec sprawcy z zaburzeniami osobowości

Słowa kluczowe: zaburzenia osobowości, warunkowe umorzenie postępowania karnego, niepsychotyczne zaburzenia psychiczne, środki probacyjne, proces karny

1.Wprowadzenie

Osobowość człowieka należy do najbardziej złożonych aspektów życia psychicznego jednostki. Każdy z nas posiada określone cechy tejże osobowości, które kształtują jego tożsamość oraz determinują typowe sposoby działania i funkcjonowania w społeczeństwie . Powyższe, pozornie oczywiste w swej istocie, spostrzeżenia odnoszą się również do sprawcy czynu zabronionego.

Nie może więc ujść uwadze, że zarówno zaburzenia psychiczne, jak i należące do ich spektrum zaburzenia osobowości, stanowią obecnie narastający problem zdrowotny . Szacuje się, że od 10 do 13% populacji ogólnej spełnia kryteria diagnostyczne tych ostatnich . Oznacza to, że średnio co dziesiąta osoba może prezentować postawy i zachowania w istotny sposób odbiegające od wzorców przyjętych w danej kulturze czy społeczeństwie, spełniając kryteria rozpoznania jednego z zaburzeń...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX