Dudka Katarzyna, Paluszkiewicz Hanna, Warunkowe umorzenie postępowania karnego (rozważania na półwiecze jego istnienia w polskim systemie prawa)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2020/11/43-66
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Warunkowe umorzenie postępowania karnego (rozważania na półwiecze jego istnienia w polskim systemie prawa)

1. Wprowadzenie. Kiedy pół wieku temu – 19.04.1969 r. uchwalono w Polsce nowe kodeksy karne , w systemie prawa pojawiła się nowa, wcześniej nieznana instytucja nazwana warunkowym umorzeniem postępowania karnego. Warunkowe umorzenie miało początkowo niejasny dla doktryny i praktyki charakter normatywny. Spierano się, czy jest to instytucja prawna o charakterze materialnym , procesowym czy też może mieszanym (materialno-procesowym) . Mimo swojej procesowej nazwy była jednak środkiem reakcji karnej, a jej zasadnicze ramy prawne określone zostały w ustawie materialnej (art. 27i n. k.k. z 1969 r.). Idea wprowadzenia do polskiego kodeksu karnego warunkowego umorzenia postępowania wiązana była z potrzebą stworzenia nowego systemu środków penalnych, który będzie uwzględniał rozwarstwienie przestępczości, a jednocześnie okaże się skuteczny w zwalczaniu i drobnych, i najpoważniejszych przestępstw. Prace koncepcyjne nad nowym prawem karnym zbiegły się z kryzysem kary pozbawienia wolności,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX