Malinowski Dariusz M., Ochocka Elżbieta, Warunki stosowania 20% stawki podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczek, na które powołuje się podatnik

Artykuły
Opublikowano: PP 2012/9/3-5
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Warunki stosowania 20% stawki podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczek, na które powołuje się podatnik

Postępowania dotyczące dochodów ze źródeł nieujawnionych oraz dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach należą z pewnością do stawiających podatnika, a tym samym i jego pełnomocnika, w wyjątkowo trudnej sytuacji wobec braku jasnych kryteriów dotyczących materiału dowodowego, jaki pozwoliłby podatnikowi na oczyszczenie się z postawionego zarzutu ukrywania osiągniętych dochodów. Konsekwencje takich postępowań bywają za to bardzo dotkliwe, bowiem, jak wiadomo, stawka podatku od takich dochodów, opartych w znakomitej większości przypadków na oszacowaniu, wynosi aż 75%. Używamy wyżej zwrotu „oczyszczenie się”, gdyż kolejną odrębnością takich postępowań jest odrzucenie zasady gromadzenia materiału dowodowego przez organ podatkowy. To podatnik, w stosunku do którego wszczynane jest postępowanie, zobowiązany jest w jego trakcie wykazać, że deklarowane przez niego dochody, zarówno z roku objętego postępowaniem, jak i innych wcześniejszych lat pozwoliły mu na dokonanie określonych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX