Stefanicki Robert, Warunki przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów w świetle dyrektywy 2004/114/WE

Artykuły
Opublikowano: PiP 2016/8/18-34
Autor:
Rodzaj: artykuł

Warunki przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów w świetle dyrektywy 2004/114/WE

1. Artykuł 79 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) powierza Unii Europejskiej (UE) zadanie polegające na stworzeniu wspólnej polityki imigracyjnej mającej na celu zapewnienie skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi oraz sprawiedliwego traktowania obywateli państw trzecich przebywających legalnie w państwach członkowskich UE. Zgodnie ze strategią mającą na celu propagowanie Europy jako światowego centrum doskonalenia w zakresie badań, studiów i szkoleń, UE przyjęła pewne instrumenty normatywne w celu wspierania przyjmowania i mobilności obywateli państw trzecich odbywających studia i prowadzących badania na jej terytorium . Ta idea jest realizowana na bazie programu „Europa 2020” w kontekście aktualnej konkurencji na poziomie światowym między krajami rozwiniętymi, które chcą zainteresować naukowców i studentów zagranicznych swoimi systemami edukacyjno-badawczymi. Zdolność przyciągnięcia takich osób posiada wielostronny wymiar o charakterze politycznym,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX