Warunki i możliwości rozliczania straty w podatkach dochodowych z uwzględnieniem rozwiązań dotyczących przeciwdziałaniu... - OpenLEX

Malinowski Dariusz M., Warunki i możliwości rozliczania straty w podatkach dochodowych z uwzględnieniem rozwiązań dotyczących przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa

Artykuły
Opublikowano: PP 2020/7/3-5
Autor:
Rodzaj: artykuł

Warunki i możliwości rozliczania straty w podatkach dochodowych z uwzględnieniem rozwiązań dotyczących przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa

Przepisy dotyczące sposobu i trybu rozliczenia straty z pozarolniczej działalności gospodarczej należą z pewnością do tych najbardziej elastycznych w polskich podatkach dochodowych. Przedsiębiorcy mocą własnych decyzji mogą do pewnego przynajmniej stopnia decydować o wpływie poniesionej straty na wynik podatkowy w kolejnych okresach rozliczeniowych. Ustawodawca wprowadza w tym zakresie kolejne zmiany. Pojawiły się także rozwiązania o charakterze incydentalnym, związane z próbami łagodzenia skutków, jakie na warunki prowadzenia działalności wywiera rozwój wirusa SARS-COV-2 i będącej następstwem zakażenia nim choroby COVID-19. Podatnicy słusznie zgłaszają uwagi o niewystarczającej pomocy ze strony państwa, które najzwyczajniej „przejadło” efekty niespotykanie dobrej koniunktury, z jaką mieliśmy do czynienia w ostatnich latach w gospodarce światowej, poprzez transferowanie wszelkich nadwyżek do obszaru działalności socjalnej ze względu na chęć odniesienia kolejnych sukcesów wyborczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX