Warunek istnienia własności jako przesłanka objęcia ochroną art. 1 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i... - OpenLEX

Adamczyk Andrzej, Warunek istnienia własności jako przesłanka objęcia ochroną art. 1 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Artykuły
Opublikowano: PPP 2015/6/84-95
Autor:
Rodzaj: artykuł

Warunek istnienia własności jako przesłanka objęcia ochroną art. 1 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

1.Przedmiot ochrony

Wykładnia art. 1 zd. 1 Protokołu nr 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPCz) , dokonywana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz), wskazuje szeroki zakres podlegających ochronie praw majątkowych, objętych pojęciem „mienie”. Chodzi tu nie tylko o prawo własności w rozumieniu polskiego prawa cywilnego, ale też o inne przysługujące danej osobie interesy majątkowe, „które przedstawiają pewną wartość ekonomiczną nawet wtedy, gdy nie zawsze występują w konkretnym systemie prawnym pod postacią praw podmiotowych” . Autonomiczne znaczenie pojęcia mienia na tle art. 1 Protokołu nr 1 nie oznacza jednak, że stosowanie Konwencji może być całkowicie oderwane od prawa krajowego . Konwencja nie uznaje prawa do stania się właścicielem, wobec czego skarżący musi najpierw wykazać, że takim właścicielem faktycznie jest, czyli że dysponuje tytułem prawnym do danej rzeczy. Brak tytułu, uznanego przez orzecznictwo za uprawniający do występowania ze skargą, powoduje, że zostanie ona...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX