Balwicka-Szczyrba Małgorzata, W sprawie zasad ustalania opłaty sądowej od wniosku o ustanowienie służebności przesyłu oraz od wniosku o stwierdzenie nabycia służebności przesyłu w drodze zasiedzenia

Artykuły
Opublikowano: PS 2011/1/47-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

W sprawie zasad ustalania opłaty sądowej od wniosku o ustanowienie służebności przesyłu oraz od wniosku o stwierdzenie nabycia służebności przesyłu w drodze zasiedzenia

1.Wstęp

Wejście w życie instytucji służebności przesyłu przełożyło się na brak jednolitego stanowiska sądów w sprawie wysokości opłaty sądowej od wniosku o ustanowienie tej służebności, a także od wniosku o stwierdzenie jej nabycia w drodze zasiedzenia . Mając na uwadze okoliczność, że ustanowienie służebności przesyłu, a także stwierdzenie nabycia tej służebności w drodze zasiedzenia, odbywa się w trybie nieprocesowym, problemem okazała się interpretacja art. 23 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w związku z brzmieniem art. 39 ust. 1 tejże ustawy. Zgodnie z przytoczonymi przepisami opłatę stałą w kwocie 40 zł pobiera się od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W świetle z kolei brzmienia art. 39 ust. 1u.k.s.c. opłatę stałą w kwocie 200 zł pobiera się od wniosku o: 1) ustanowienie drogi koniecznej, 2) rozgraniczenie nieruchomości, 3) stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX