Wiśniewski Adam, W sprawie koncepcji marginesu oceny w orzecznictwie strasburskim

Artykuły
Opublikowano: PiP 2008/12/97-104
Autor:
Rodzaj: artykuł

W sprawie koncepcji marginesu oceny w orzecznictwie strasburskim

1.

Koncepcja czy też doktryna marginesu oceny (doctrine of margin of appreciation) to bodajże najbardziej kontrowersyjny instrument wykorzystywany w procesie interpretacji i stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. Opinie o tej doktrynie sięgają od aprobujących do skrajnie krytycznych, nawołujących wręcz do jej wyeliminowania z orzecznictwa strasburskiego. Jednocześnie, jak pisze R.S.J. Macdonald, "margines oceny leży u podłoża prawie wszystkich ważniejszych spraw, które pojawiają się przed Trybunałem, niezależnie od tego, czy wyroki wspominają o nim wyraźnie, czy też nie" . Koncepcja ta jest trudnym, ale jednocześnie coraz częściej podejmowanym tematem w ramach studiów poświęconych analizie orzecznictwa strasburskiego. Literatura przedmiotu jest już stosunkowo pokaźna i obejmuje zarówno monografie, jak i liczne artykuły . Tematyka ta staje się coraz częściej przedmiotem zainteresowania polskich autorów .

W artykule opublikowanym pod koniec...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX