VAT od środków trwałych objętych remanentem likwidacyjnym w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości - OpenLEX

Malinowski Dariusz M., Ochocka Elżbieta, VAT od środków trwałych objętych remanentem likwidacyjnym w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości

Artykuły
Opublikowano: PP 2016/9/3-4
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

VAT od środków trwałych objętych remanentem likwidacyjnym w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości

Problemy związane z obowiązkami podatkowymi w zakresie podatku od towarów i usług w sytuacji zaprzestania prowadzenia działalności opodatkowanej przysparzają podatnikom i administracji wiele problemów, mimo ponad 12-letniej już historii obowiązywania tej daniny w jej obecnej formie w polskim systemie prawa podatkowego.

Przypomnijmy, instytucja ta znalazła swoje uregulowanie w Rozdziale 4 Działu II Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną, składającego się z jednego art. 14 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej jako u.p.t.u. W tym miejscu chcemy zwrócić uwagę na pierwszy przypis, wskazujący na publikację oficjalnego jednolitego tekstu ustawy. Na łamach tej rubryki były już wcześniej analizowane wątpliwości dotyczące zasady wyceny remanentu likwidacyjnego dla potrzeb VAT, decydujące przecież o wysokości podstawy opodatkowania. Czas pokazał, że nie tylko autorom, skromnym doradcom podatkowym, ale również...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX