Warciński Michał, Używanie rzeczy ponad udział we współwłasności

Artykuły
Opublikowano: PS 2014/11-12/75-84
Autor:
Rodzaj: artykuł

Używanie rzeczy ponad udział we współwłasności

I.Uwagi ogólne

Współwłasność ułamkowa, uznawana jako przejściowa figura prawna , która ma ostatecznie ustąpić jednopodmiotowemu prawu własności, tworzy problemy nie tylko praktyczne (discordias solet parere communio), ale także teoretyczne. Podstawowy odnosi się już do samej natury tej instytucji .

Trudności tworzy również to, że abstrakcyjnie określone udziały we własności wspólnej rzeczy wymagają praktycznej konkretyzacji. Dotyczy to w szczególności współużywania (współposiadania) rzeczy wspólnej, jednego z podstawowych atrybutów współwłaściciela, decydujących wielokroć o atrakcyjności jego władztwa. Rudymentarnym zagadnieniem jest to, czy w ogóle istnieje kategoria używania rzeczy wspólnej w zakresie udziału we własności. Zdania w tej sprawie są podzielone. Z kolei pozytywne rozstrzygnięcie tej kwestii skłania do pytania o podstawę prawną ewentualnego roszczenia o wynagrodzenie za używanie rzeczy wspólnej ponad udział. Znaczenie powyższych problematów oraz kontrowersje z nimi związane stanowią...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX