Paduch Andrzej, Uzyskanie dodatku mieszkaniowego w świetle przesłanek ustawy z 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

Artykuły
Opublikowano: ST 2011/4/63-74
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uzyskanie dodatku mieszkaniowego w świetle przesłanek ustawy z 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie wydatków ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Skuteczność jego uzyskania zależy od spełnienia przewidzianych prawem przesłanek tak formalnoprawnych, jak i materialnoprawnych (m.in. określona powierzchnia lokalu mieszkalnego czy niski dochód). Autor zauważa, że nieprecyzyjność tych przesłanek nie zawsze pozwala na pozbawione dyskrecjonalności rozstrzygnięcie organu administracji. Z pomocą przychodzi jednak orzecznictwo oraz wykładnia systemowa i celowościowa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX