Uwagi o aspektach prawnych stypendiów motywacyjnych dla uczniów - OpenLEX

Czarnow Sławomir, Uwagi o aspektach prawnych stypendiów motywacyjnych dla uczniów

Artykuły
Opublikowano: ST 2015/10/56-68
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uwagi o aspektach prawnych stypendiów motywacyjnych dla uczniów

Artykuł dotyczy stypendiów motywacyjnych dla uczniów, finansowanych ze środków komunalnych (budżetów jednostek samorządu terytorialnego, głównie gmin, a od kilku lat także województw samorządowych). Stypendia te, przyznawane zasadniczo za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, mogą być udzielane w dwojakim trybie: przez dyrektora szkoły (publicznej lub niepublicznej) oraz przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Dyrektor szkoły udziela stypendiów na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, organ wykonawczy zaś (wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu lub województwa) albo jego kierownik (starosta lub marszałek) – na podstawie uchwały organu stanowiącego (rady gminy lub powiatu albo sejmiku województwa).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX