Długosz Tomasz, Utrzymanie i rozwój sieciowych systemów energetycznych w warunkach administracyjnej regulacji taryf

Artykuły
Opublikowano: PPP 2010/9/34-46
Autor:
Rodzaj: artykuł

Utrzymanie i rozwój sieciowych systemów energetycznych w warunkach administracyjnej regulacji taryf

1.Wprowadzenie

Zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu nakładów finansowych na infrastrukturę w sektorach energetyki sieciowej jest sprawą niezwykłej wagi. Zwraca się na to uwagę zarówno w wielu krajowych, jak i unijnych dokumentach określających kierunki polityki energetycznej . Ma to niewątpliwie związek z zadaniem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa rozumianego jako stan, w którym mamy możliwość i gwarancje na przyszłość pokrycia krajowego zapotrzebowania na paliwa i energię (art. 3 pkt 16 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne ). Szczególnie wyraźnie problem „stabilnego klimatu inwestycyjnego” czy też „bodźców do nowych inwestycji” eksponowany jest w dyrektywach unijnych, a zwłaszcza w dyrektywach bezpośrednio dotyczących bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego .

Inwestycje potrzebne w energetyce sieciowej są szacowane na setki miliardów euro. W jednym z dokumentów Komisja podała, że w ciągu najbliższych 25 lat w Europie konieczne będą nakłady w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX