Utrata szansy wyleczenia lub przeżycia w prawie francuskim - OpenLEX

Nesterowicz Mirosław, Utrata szansy wyleczenia lub przeżycia w prawie francuskim

Artykuły
Opublikowano: PiP 2010/3/32-42
Autor:
Rodzaj: artykuł

Utrata szansy wyleczenia lub przeżycia w prawie francuskim

1.

Teoria utraty szansy wyleczenia lub przeżycia (la perte de chance de guérir ou survivre) wywołuje liczne spory i rozbieżności poglądów w doktrynie wielu państw . Uznaje się ją w orzecznictwie USA, Anglii, Francji, Belgii, Holandii, Włoch (choć wyroki sądów nie są jednolite) , odrzuca natomiast w orzecznictwie szwajcarskim , a w orzecznictwie niemieckim ta teoria się nie pojawia . Nie jest nigdzie unormowana i stanowi dzieło judykatury, przy wsparciu części doktryny. Rozwija się w systemie common law (gdzie nie ma kodeksów cywilnych) oraz tam, gdzie przepisy odszkodowawcze (jak w kodeksach cywilnych Francji czy Belgii) są nieliczne i muszą być uzupełniane przez prawotwórczą działalność sądów. W wielu jednak przypadkach oparcie się na tej teorii przy orzekaniu w istotny sposób dopełnia odpowiedzialność za szkodę majątkową czy niemajątkową.

Badając orzecznictwo, można stwierdzić, że teoria utraty szansy jest najczęściej powoływana w tzw. procesach lekarskich, co łatwo uzasadnić....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX