Izdebski Hubert, Ustrój Warszawy a ustrój metropolii europejskich

Artykuły
Opublikowano: ST 2015/3/75-86
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ustrój Warszawy a ustrój metropolii europejskich

Kolejne od 1990 r. ustawy wprowadzały różne modele ustroju Warszawy: z 1990 r. – związek dzielnic-gmin, z 1994 r. – szczególny związek komunalny gmin, z 2002 r. – miasto na prawach powiatu z obowiązkowym podziałem na jednostki pomocnicze. Tylko w 1994 r. przewidziano możliwość, z której jednak nie skorzystano, wykroczenia przez Warszawę poza granice administracyjne ustalone w 1951 r. – w sytuacji, w której 2/5 mieszkańców faktycznej Warszawy mieszka obecnie poza administracyjnymi granicami Warszawy. W artykule autor przedstawia, po analizie przepisu Konstytucji RP dotyczącego Warszawy jako stolicy państwa, doświadczenia innych państw europejskich w zarządzaniu obszarami metropolitalnymi, zwłaszcza stołecznymi, próby wprowadzenia elementów zarządzania metropolitalnego w ramach restytuowanego w 1998 r. tradycyjnego trójstopniowego podziału terytorialnego oraz sposoby wykonywania (i niewykonywania) na obszarze Warszawy specyficznych zadań metropolitalnych, w tym zadań stołecznych. Wnioskiem jest potrzeba wprowadzenia nowego modelu zarządzania obszarem metropolitalnym Warszawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX