Paczocha Mirosław, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a zasada przyzwoitej legislacji

Artykuły
Opublikowano: FK 2013/7-8/5-24
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a zasada przyzwoitej legislacji

Artykuł zawiera analizę wybranych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z punktu widzenia zasady przyzwoitej legislacji. Wskazuje, w jaki sposób nieprawidłowo skonstruowane przepisy wpływają na krytyczną ocenę rozwiązań przyjętych w nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. W konkluzji autor postuluje uchwalenie nowej ustawy regulującej zagadnienia utrzymania czystości i porządku w gminach, uwzględniającej zasady tworzenia tekstów prawnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX