Florek Ludwik, Ustanie stosunku pracy nauczyciela akademickiego

Artykuły
Opublikowano: PiP 2015/1/20-30
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ustanie stosunku pracy nauczyciela akademickiego

1.

Ustanie stosunku pracy nauczyciela akademickiego może następować z jego inicjatywy lub z inicjatywy uczelni. W pierwszym przypadku jest oparte na zasadach zbliżonych do powszechnego prawa pracy, które stosunkowo łatwo umożliwiają pracownikowi zakończenie stosunku pracy. W drugim przypadku jest to regulacja częściowo odrębna, co dotyczy zarówno rozwiązania stosunku pracy, jak i jego wygaśnięcia. W tym zakresie stanowi ona przykład „szczególnego prawa pracy”. Termin ten jest przeciwstawieniem określenia „powszechne prawo pracy”, które obejmuje wszystkich pracowników, czego przykładem jest zwłaszcza kodeks pracy. Prawo szczególne odnosi się natomiast do pewnej grupy pracowników, oznaczonej zazwyczaj działem zatrudnienia, branżą, sektorem czy nawet rodzajem pracy. Takie przepisy odnoszą się przede wszystkim do szeroko rozumianej służby publicznej, której pracownicy podlegają odrębnym ustawom, nazywanym tradycyjnie pragmatykami służbowymi . Może to być ustawa poświęcona tylko statusowi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX