Sołtyk Piotr, Usługodawca zewnętrzny audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego

Artykuły
Opublikowano: FK 2014/4/45-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

Usługodawca zewnętrzny audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego

Regulacje prawne, wychodząc naprzeciw deficytu audytorów wewnętrznych w jednostkach samorządu terytorialnego, stwarzają możliwość realizacji audytu przez usługodawcę. Jednak taka forma audytu może być prowadzona tylko w jednostkach samorządu terytorialnego o niewielkim potencjale finansowym przedstawionym w budżecie. W opracowaniu autor przedstawia wybrane zagadnienia związane z działaniem audytu wewnętrznego realizowanego przez usługodawcę zewnętrznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX