Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2015/6/9-16
Autor:
Rodzaj: artykuł

Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego w Polsce oraz ich sądowoadministracyjna kontrola

  1.  Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego są przejawem szczególnego rodzaju postępowania organów podatkowych. Nie stanowią władczego rozstrzygnięcia o prawach i obowiązkach podatników, lecz są urzędową informacją o wykładni i stosowaniu przepisów prawa podatkowego w określonych warunkach. Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego mają znaczenie w systemach prawnych, w których wysokość zobowiązania podatkowego jest obliczana przez podatnika albo płatnika. Podczas obliczania wysokości zobowiązania podatkowego potrzebna jest wiedza dotycząca obowiązujących przepisów prawa podatkowego, a także skutków zastosowania norm zawartych w tych przepisach. W przypadku skomplikowanych stanów faktycznych oraz przepisów prawnych obliczanie wysokości zobowiązania podatkowego wiąże się z ryzykiem popełnienia błędów powodujących różnorodne konsekwencje prawne dla podatników albo płatników bądź innych osób . Aby temu zapobiec w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, wydawane...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?