Urząd Patentowy jako sąd uprawniony do zadawania pytań prejudycjalnych - OpenLEX

Zawadzki Piotr, Urząd Patentowy jako sąd uprawniony do zadawania pytań prejudycjalnych

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2013/4/94-116
Autor:
Rodzaj: artykuł

Urząd Patentowy jako sąd uprawniony do zadawania pytań prejudycjalnych

Jednym z najistotniejszych założeń unijnej polityki normotwórczej jest dążenie do jednolitego stosowania prawa. Wśród instrumentów, które mają ułatwić osiągnięcie tego celu, chyba najważniejszą rolę przyznaje się procedurze orzeczeń wstępnych , wydawanych obecnie w trybie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej . Prawo własności przemysłowej jest natomiast jedną z tych gałęzi regulacji, które poddano daleko idącej harmonizacji, a wiele wskazuje na to, że ten proces będzie postępował. Ujednolicenie przepisów przebiega tu jednak dwutorowo. Wspólnotowe znaki towarowe i wspólnotowe wzory przemysłowe zostały objęte regulacją unijnych rozporządzeń, podczas gdy w pozostałym zakresie harmonizacja odbywa się drodze dyrektyw . W polskim systemie prawnym powoduje to pewne komplikacje.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX