Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ujemnym oprocentowaniu kredytu - OpenLEX

Korpalski Mariusz, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ujemnym oprocentowaniu kredytu

Artykuły
Opublikowano: PPH 2016/5/46-50
Autor:
Rodzaj: artykuł

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ujemnym oprocentowaniu kredytu

28.12.2015 r. zostały wydane pierwsze decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako UOKiK) w sprawie wyliczania wysokości rat kredytowych bez uwzględniania spadku stopy referencyjnej LIBOR poniżej zera i poniżej wartości bezwzględnej umówionej marży. Problem prawny dotyczy w tej samej mierze klauzul odsetkowych odnoszących się do innych stóp referencyjnych takich jak WIBOR czy EURIBOR, które jeszcze nie są tak nisko notowane. Decyzje UOKiK dotyczą dwóch spośród ośmiu banków, u których rozpoznano powyższą praktykę, a kolejne decyzje są spodziewane w najbliższym czasie. Przedmiotem artykułu jest ocena cywilistycznych skutków spadku notowań stopy odsetkowej poniżej zera w zakresie skuteczności postanowień umów kredytu lub pożyczki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX