Kurzępa Bolesław, Uprawnienia straży ochrony kolei w sprawach o wykroczenia

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2015/4/103-117
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uprawnienia straży ochrony kolei w sprawach o wykroczenia

Streszczenie

W artykule omówione zostały nie tylko uprawnienia straży ochrony kolei w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, ale również wykroczenia z art. 54 k.w. w związku z rozporządzeniem z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, za które funkcjonariusze tej formacji zostali uprawnieni do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego. Szczególnie opis niektórych tych wykroczeń budzi szereg wątpliwości co do celowości ich istnienia, skoro identyczne lub bardzo podobne wykroczenia funkcjonują już w Kodeksie wykroczeń lub w innych ustawach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX