Upływ czasu od krytycznego zdarzenia w kontekście wartości poznawczej badania poligraficznego - OpenLEX

Gołaszewski Marcin, Upływ czasu od krytycznego zdarzenia w kontekście wartości poznawczej badania poligraficznego

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2021/11/92-107
Autor:
Rodzaj: artykuł

Upływ czasu od krytycznego zdarzenia w kontekście wartości poznawczej badania poligraficznego

Streszczenie

Przyjęta w polskim orzecznictwie interpretacja zależności między upływem czasu a momentem przeprowadzenia badania poligraficznego prowadzi do nieporozumień, potencjalnie błędnych decyzji procesowych oraz ocen dowodów. W rzeczywistości, ani aktualny stan nauki, ani zawodowi poligraferzy nie wspierają stanowiska, że opinia biegłego z zakresu badań poligraficznych „traci na znaczeniu wraz z upływem czasu”. Wiele istniejących testów ma zastosowanie nawet po latach od krytycznego zdarzenia. Autor tego artykułu omawia kwestię długiego odstępu w czasie między przestępstwem a testami jako przykład źródła czynników kontaminujących ślady pamięciowe i emocjonalne. Jednakże organy procesowe nie powinny zastępować biegłych w tych ocenach, ponieważ nie posiadają stosownych wiadomości specjalnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX