Dróżdż Mateusz, Unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z powodu wpłynięcia jednej oferty - uwagi de lege lata

Artykuły
Opublikowano: FK 2016/6/37-45
Autor:
Rodzaj: artykuł

Unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z powodu wpłynięcia jednej oferty - uwagi de lege lata

Artykuł porusza problematykę unieważnienia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z powodu wpłynięcia jednej oferty. W pracy opisano przesłanki tej decyzji, odwołując się do przepisów ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz do kodeksu cywilnego.

Celem artykułu jest wyjaśnienie wątpliwości, które wiążą się z przedmiotową problematyką. W opracowaniu dokonano interpretacji poszczególnych przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wskazano również na praktyczne problemy związane z tą instytucją. Autor artykułu zaznacza, że przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych powodują w praktyce wiele wątpliwości, które powinny zostać wyjaśnione w przyszłości przez ustawodawcę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX