Unia Europejska a Wielka Brytania - prawne aspekty porozumienia nakierowanego na zapobiegnięcie Brexitowi - OpenLEX

Barcz Jan, Unia Europejska a Wielka Brytania - prawne aspekty porozumienia nakierowanego na zapobiegnięcie Brexitowi

Artykuły
Opublikowano: EPS 2016/4/4-13
Autor:
Rodzaj: artykuł

Unia Europejska a Wielka Brytania - prawne aspekty porozumienia nakierowanego na zapobiegnięcie Brexitowi

Podczas spotkania 18–19.02.2016 r. szefowie państw i rządów państw członkowskich zebrani w Radzie Europejskiej uzgodnili „Nowe porozumienie dla Zjednoczonego Królestwa w ramach Unii Europejskiej” . Porozumienie to ma ułatwić podjęcie w Wielkiej Brytanii decyzji na rzecz pozostania w Unii Europejskiej. Dyskusja na ten temat trwa w Wielkiej Brytanii od kilku lat, jej ramy polityczne zostały sprecyzowane przez premiera D. Camerona w znanym przemówieniu wygłoszonym w Bloomberg 23.01.2013 r. , a ewentualne przeważenie głosów eurosceptycznych i wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE miałoby bardzo poważne konsekwencje zarówno dla Unii, jak i dla samej Wielkiej Brytanii . Zawarte porozumienie ma więc istotne znaczenie polityczne, tym bardziej że niezwłocznie po jego uzgodnieniu na 23.06.2016 r. został ustalony termin referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie członkostwa w UE. Porozumienie to jest również niezmiernie interesującym pakietem dokumentów, o różnym charakterze z prawnego punktu widzenia. W niniejszym artykule podjęto próbę analizy właśnie tych aspektów tego porozumienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX