Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/10/61-75
Autor:
Rodzaj: artykuł

Umowne prawo odstąpienia a przeniesienie własności nieruchomości

1. Od wielu lat toczy się dyskusja wokół zastrzeżenia umownego prawa odstąpienia w umowach, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości. Kwestią sporną są skutki owego zastrzeżenia w zakresie wspomnianego rozporządzenia. Zagadnienie obrosło bogatą bibliografią, kilkakrotnie było także podejmowane w orzecznictwie. Prima facie wszystko już zostało powiedziane i pozostaje jedynie przytoczenie sformułowanych dotychczas argumentów. Wydaje się jednak, że wciąż możliwe jest rzucenie nowego światła na tę kontrowersyjną kwestię.

2. Zawarta w kodeksie cywilnym regulacja przeniesienia własności obejmuje trzy rodzaje umów: zobowiązująco-rozporządzającą, wyłącznie zobowiązującą (art. 155 § 1) i wyłącznie rozporządzającą, zawieraną w wykonaniu uprzednio istniejącego zobowiązania (art. 156 i 157 § 2). Regułą jest, że umowy zobowiązujące wywierają także skutek rozporządzający. Umowa ogranicza się zaś do skutku zobowiązującego, jeżeli tak postanowiły strony bądź tak stanowi ustawa....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację