Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - wybrane zagadnienia - OpenLEX

Tyśkiewicz-Mazur Anna, Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - wybrane zagadnienia

Artykuły
Opublikowano: ST 2008/11/19-28
Autor:
Rodzaj: artykuł

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - wybrane zagadnienia

Artykuł omawia charakter prawny umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz wskazuje na budzącą kontrowersje kwestię zakwalifikowania ww. umowy (umowa nazwana czy też nienazwana). Przedstawia również kluczowe zagadnienia związane z jej podmiotem oraz przedmiotem. W części artykułu dotyczącej strony podmiotowej umowy dokonano analizy pojęcia podmiotu publicznego oraz partnera prywatnego, wskazując na możliwość uznania tej samej jednostki raz za podmiot publiczny, innym razem natomiast za partnera prywatnego. Z kolei we fragmencie poświęconym przedmiotowi umowy zaprezentowano normatywne ujęcie definicji wynagrodzenia partnera prywatnego oraz przedsięwzięcia (art. 4 pkt 7 i 4 ustawy), postulując jednocześnie rozszerzenie zakresu ostatniego z ww. terminów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX