Szlęzak Andrzej, Umowa (klauzula) gwarancyjna a umowa (klauzula) indemnizacyjna

Artykuły
Opublikowano: PPH 2023/4/4-7
Autor:
Rodzaj: artykuł

Umowa (klauzula) gwarancyjna a umowa (klauzula) indemnizacyjna

W języku prawniczym powszechnie używa się terminów „umowa (klauzula) gwarancyjna” i „umowa (klauzula) indemnizacyjna” . Stosuje się je zwłaszcza przy konstruowaniu i opisie transakcji typu M&A (mergers & acquisitions). Nie ma, jak sądzę, powodu, by wyjaśniać, o jakie transakcje chodzi. Jest natomiast powód, by wyjaśniać, jakie klauzule kryją się pod nazwami podanymi powyżej, bo zamieszanie terminologiczne jest tu nadal znaczne. Niniejsze opracowanie ma na celu uporządkowanie materii i zaproponowanie stosownej konwencji językowej, najpełniej (moim zdaniem) oddającej sens zgodny z oczekiwaniami i intuicjami uczestników praktyki obrotu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX