Adamus Rafał, Umorzenie zobowiązań upadłego a zabezpieczenie rzeczowe na mieniu osób trzecich

Artykuły
Opublikowano: PPH 2018/8/25-28
Autor:
Rodzaj: artykuł

Umorzenie zobowiązań upadłego a zabezpieczenie rzeczowe na mieniu osób trzecich

W niniejszym opracowaniu przedstawiona została koncepcja, zgodnie z którą oddłużenie nie narusza praw wierzycieli wynikających z zabezpieczenia rzeczowego ustanowionego na mieniu osoby trzeciej. Przedstawiono argumenty dotyczące istoty zabezpieczenia rzeczowego (w tym braku absolutnego charakteru zasady akcesoryjności zabezpieczenia), wyjątkowego charakteru prawnego oddłużenia i braku wyraźnej normy prawnej znoszącej odpowiedzialność rzeczową osoby trzeciej, potrzeby zachowania jednolitych skutków zabezpieczenia rzeczowego na mieniu osoby trzeciej, bez względu na model prowadzonego postępowania (likwidacja masy czy wyjątkowy układ w upadłości) i bez względu na osobę upadłego (osoba fizyczna, osoba prawna, osoba ustawowa).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX