Umorzenie należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - OpenLEX

Góreczna Małgorzata, Góreczny Grzegorz, Umorzenie należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

Artykuły
Opublikowano: ST 2014/9/52-61
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Umorzenie należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

Artykuł przedstawia prawne aspekty wyłączania gruntów z produkcji rolnej ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku ponoszenia przez wnioskodawców należności i opłat rocznych, ich charakteru oraz możliwości domagania się udzielania ulg w ich spłacie. Autorzy wskazują w szczególności, że mająca pierwszeństwo w stosowaniu – w porównaniu do ustawy o finansach publicznych – ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych w sposób znacznie bardziej restrykcyjny ustanawia przesłanki ich umorzenia, zawęża krąg podmiotów, które mogą się starać o udzielenie tej ulgi, a także pozbawia wnioskodawców prawa domagania się udzielenia innego rodzaju ulgi w spłacie należności i opłat rocznych w postaci np. odroczenia terminu ich spłaty bądź rozłożenia ich na raty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX