Lasiński-Sulecki Krzysztof, Ulga na złe długi po wyroku Trybunału Sprawiedliwości C-127/18, A-PACK

Artykuły
Opublikowano: PP 2020/6/49-54
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ulga na złe długi po wyroku Trybunału Sprawiedliwości C-127/18, A-PACK

Zgodność polskich przepisów wprowadzających ulgę na złe długi z prawem Unii Europejskiej od lat wzbudzała kontrowersje. Ocena art. 89a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. – w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 8.05.2019 r., C-127/18, A-PACK CZ s.r.o. przeciwko Odvolací finanční ředitelství – dalej wyrok TS C-127/18, A-PACK – zdaje się wykluczać możliwość uznania tego artykułu za w pełni zgodny z prawem unijnym. Co ważne, jeszcze przed wydaniem przez TS omawianego wyroku Naczelny Sąd Administracyjny dostrzegł problem kolizji między polską a unijną regulacją prawną i skierował wniosek o orzeczenie prejudycjalne z polskimi przepisami w tle do Trybunału Sprawiedliwości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX