Pahl Bogumił, Ulga inwestycyjna w podatku rolnym - problemy praktyczne

Artykuły
Opublikowano: FK 2007/10/26-37
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym - problemy praktyczne

1.Uwagi ogólne

Ulgi i zwolnienia podatkowe należą do elementów konstrukcji wewnętrznej podatku. Istotą ulg podatkowych jest zmniejszenie kwoty należnego podatku poprzez obniżenie: podstawy opodatkowania, stawek podatkowych bądź też samej kwoty podatku . Polegają one więc na zmniejszeniu kwantytatywnych elementów konstrukcji podatku. Natomiast zwolnienia podatkowe są formą redukcji zakresu kwalitatywnych elementów konstrukcji podatku i oznaczają redukcję zakresu podmiotowego (zwolnienia podmiotowe) bądź zakresu przedmiotowego (zwolnienia przedmiotowe) podatku .

Zwolnienie od podatku dotyczy zatem podmiotu lub przedmiotu podatku , zaś ulga podatkowa odnosi się do podstawy opodatkowania, stawek podatkowych lub kwoty podatku. Analizując konstrukcje poszczególnych podatków, łatwo zauważyć, że zwolnienia od podatku występują znacznie częściej niż ulgi. Zwolnienia podatkowe mają z reguły o wiele bardziej prostą konstrukcję niż ulgi podatkowe. W efekcie stosowanie przepisów normujących ulgi podatkowe rodzi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX