Granat Mirosław, Ukryte bogactwo preambuły Konstytucji

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/3/125-140
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ukryte bogactwo preambuły Konstytucji

1. Inspiracją dla poniższych rozważań jest książka M. Piechowiaka, która prezentuje wyniki badań prowadzonych przezeń badań nad preambułą Konstytucji, a zarazem kontynuację jego zainteresowań wartościami konstytucyjnymi . Celem publikacji jest pogłębienie rozumienia aksjologicznych podstaw porządku prawnego w Polsce z perspektywy stosowania i stanowienia prawa. Autor zakłada, że postanowienia preambuły, wyznaczając aksjologię Konstytucji, są cenne dla każdego składnika systemu prawnego. Przedstawiając się jako zwolennik dynamicznej wykładni Konstytucji, stoi na stanowisku, że wykładnia ta, jeśli jest prowadzona poprawnie, musi uwzględniać proces powstawania poszczególnych przepisów i całości tego aktu. Staje się więc zrozumiałe, że studia M. Piechowiaka obejmują okoliczności przygotowania tej części Konstytucji, analizę jej postanowień oraz stosowanie w orzecznictwie sądowym.

Zgodnie z przyjętymi przez Autora założeniami książka składa się z trzech części. Pierwsza część (Geneza)...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX