Artykuły
Opublikowano: ST 2011/6/48-56
Autor:
Rodzaj: artykuł

Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego

Nowa regulacja dopuszczalnego stosowania umorzeń i innych ulg w zakresie samorządowych należności cywilnoprawnych nastręcza sporych trudności w praktyce, zwłaszcza przy określaniu warunków tego rodzaju pomocy publicznej na mocy uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Autor zauważa, że odmiennie niż dotychczas unormowano przesłanki i podstawowe wymagania proceduralne udzielania ulg, oraz że nieco inna jest też rola samej uchwały rady jako źródła prawa wewnętrznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?